Jag har egen erfarenhet då båda mina föräldrar dött av psykologiska olycksfall. Hade jag vetat mer då, hade det inte skett. Med ökad kunskap minskar vi de psykologiska olycksfallen, eller självmord som är den vanligaste termen för denna katastrof.

Min livsmission är att rädda liv genom minskad skam och skuld kring psykisk ohälsa. Genom att arbeta strategiskt och operativt med psykisk hållbarhet kan vi göra skillnad. Tidiga insatser vid ohälsa minskar både lidande och kostnader för individen och organisationerna. Kunskap och mod behövs för att våga agera när något inte stämmer.

Min kompetens kommer från uppdrag som rehabkonsult, HR-specialist, personlig handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan, fackligt uppdrag inom SACO, utbildad personalvetare och diplomerad kock, arbeten inom hotell- restaurangbranschen och mitt ideella arbete inom Suicide Zero.

Jag har tio års erfarenhet av samarbete med privata och offentliga arbetsgivare, medarbetare och de myndigheter som har olika ansvar när en människa är sjukskriven eller riskerar att bli det. Jag har även varit föreläsare under 4 års tid samt projektlett två stödkonserter för Suicide Zero.