Jag har egen erfarenhet då båda mina föräldrar dött av psykologiska olycksfall. Hade jag vetat mer då, hade det inte skett. Med ökad kunskap minskar vi de psykologiska olycksfallen, eller självmord som är den vanligaste termen för denna katastrof.

Min livsmission är att förändra attityder kring psykisk ohälsa och rädda liv. Med ökad kunskap och mod är det möjligt. Genom att arbeta strategiskt och operativt med hållbar hälsa kan vi göra skillnad. Tidiga insatser vid ohälsa minskar både lidande och kostnader för individen och organisationerna.

Idag presenterar jag mig som föreläsare, författare, social innovatör och hr-konsult. Jag driver två företag; Niljung och Livskämpar AB.

Livskämpar AB äger jag tillsammans med Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell. Det gemensamma för företagen är att liv ska räddas och lidande minska.

Min kompetens kommer från uppdrag som rehabkonsult, HR-specialist, personlig handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan, fackligt uppdrag inom SACO, utbildad personalvetare och diplomerad kock, arbeten inom hotell- restaurangbranschen och mitt ideella arbete inom Suicide Zero.

Jag har över tio års erfarenhet av samarbete med privata och offentliga arbetsgivare, medarbetare och de myndigheter som har olika ansvar när en människa är sjukskriven eller riskerar att bli det. Jag har varit föreläsare sedan 2015 och även projektlett två stödkonserter för Suicide Zero.